Вижте повече
Вижте повече

Стоманена конструкция на FRP комини Аурубис България АД- гр. Пирдоп

„Инсталация за пречистване на отработени газове" на Аурубис България АД
Производство, монтаж и инженеринг на стоманена конструкция на комини от стъклопласт (FRP) с височина 120м и 140м- в цех "Производство на сярна киселина"

Вижте повече
Вижте повече

Партньори