Инженеринг, производство и монтаж на стоманени конструкции и индустриално оборудване МЕТАЛИК АД

вижте повече

Уникални стоманени конструкции и индустриално оборудване

„Металик“ АД- Стара Загора е основана през 1978 г. с основна дейност производство на метални конструкции. В момента дружеството е специализирано в инженерингови, производствени и монтажни дейности на стоманени конструкции и оборудване за енергийни проекти, химическа индустрия, металургия и газоразпределение. Производствената база е оборудвана и с цехове за механична обработка и камери за анти-корозионна защита.

Вижте повече за нас

Услуги

Заваряване

Професионално обучен персонал за заваряване на широк спектър от стомана с разнородни дебелини

Вижте повече

„Металик“ АД изпълни успешно проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП

11.04.2024

„Металик“ АД приключи успешно реализацията на проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 по меморандума между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“.

Вижте повече

"Евромаркет БРД" спечели търга за доставка на машина за фаски и подготовка на шева преди заваряване на Металик АД по Норвежкия механизъм

30.08.2023

В резултат на проведената процедура за „Избор на доставчик на машина за фаски и подготовка на шева преди заваряване 1 бр.“ по проект „Енергийна ефективност и конкурентноспособност за "Металик АД" по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“...

Вижте повече
Вижте повече

Партньори