Инженеринг, производство и монтаж на стоманени конструкции и индустриално оборудване МЕТАЛИК АД

вижте повече

Уникални стоманени конструкции и индустриално оборудване

„Металик“ АД- Стара Загора е основана през 1978 г. с основна дейност производство на метални конструкции. В момента дружеството е специализирано в инженерингови, производствени и монтажни дейности на стоманени конструкции и оборудване за енергийни проекти, химическа индустрия, металургия и газоразпределение. Производствената база е оборудвана и с цехове за механична обработка и камери за анти-корозионна защита.

Вижте повече за нас

Услуги

Заваряване

Професионално обучен персонал за заваряване на широк спектър от стомана с разнородни дебелини

Вижте повече

„Металик“ АД произведе компоненти за рехабилитацията на 2 въглищни централи в Турция по поръчка на General Electric

22.03.2022

„Металик“ АД приключи изпълнението на проект с възложител General Electric за производство и монтаж на основни компоненти в горивните системи на 2 въглищни електроцентрали в Турция.

Вижте повече
Вижте повече
Вижте повече
Вижте повече

Партньори