Заваряване

Професионално обучен персонал за заваряване на широк спектър от стомана с разнородни дебелини

Вижте повече

Боядисване и анти-корозионна защита

Собствени камери за боядисване: 18м х 6 х 6

Инженеринг

Извършване на детайлен инженеринг и изработване на работни чертежи.
Основни програмни продукти:
AutoCAD Mechanical
Autodesk Inventor
Autodesk Robot Structural Analysis
Autodesk Advance Steel
Tekla Structures

Контрол по качество


Партньори