Основната дейност

Основната дейност на дружеството е инженеринг, производство и монтаж на стоманени конструкции и оборудване за енергийни проекти, химическа индустрия, металургия и газоразпределение. Проектиране, производство, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на големи стоманени детайли, метални конструкции, металургично оборудване, енергийно и минно оборудване. Изграждане и рехабилитация на индустриални структури. Боядисване и нанасяне на антикорозионно покритие върху детайли. Опаковане, продажба и доставка на специални и технически газове.

История

„Металик“ АД- Стара Загора е основана през 1978 г. От 1987 г. се прехвърля в СО "Хранинвест - гр. Стара Загора". През 1997 г. дружество ЕТ "Дечко Колев - ИДА" купува 98% от акциите на дружеството. През ноември 2007 г. собствеността на ЕТ "Дечко Колев - ИДА" е прехвърлена на "МЕТАЛИК" АД.

Производствен капацитет

Производството на „Металик“ АД се простира на 45 000 кв.м. в индустрилната зона на гр. Стара Загора. Покритата площ е около 20 000 кв.м.
Производствен персонал: 300 работници
Площта на склада е около 5 000 кв.м. като половината, от които са покрити. Всички входящи материали се получават със сертификати и се съхраняват с ръчно изписан вътрешен номер на поръчка. Поръчката от цех до склад се извършва от този номер с оглед на нейната проследимост.

Контрол на качеството

Контролните дейности: VT и PT се извършват регулярно от специалисти по контрол и качество. За приемане на продукцията NDE дейностите се възлагат в независима сертифицирана лаборатория (тип C).


Партньори