Металик АД Стара Загора

Gas-cutting machine
engineering, production

гр. Стара Загора ул. Промишлена

Аурубис България АД

Договор изпълнен 2012 година.


Възложител: ,,Аурубис България” АД гр. Пирдоп

Възложен във връзка с „Реконструкция и модернизация на пневмотранспорт високо налягане в Топилен участък на Металургично Производство”


Бункерът е предназначен за улавяне на димни прахове и ситна фракция от 0 до 5 мм със средна температура 90°С до 250°С за някои частици от котел-утилизатора.

Бункерът е разделен на две части: „Сектор горен” – изработен от листова стомана S235JR EN 10025 и „Сектор долен” – изработен от неръждаема листова стомана–AISI 316.