Металик АД Стара Загора

Gas-cutting machine
engineering, production

гр. Стара Загора ул. Промишлена

Металик АД Стара Загора

Металик АД Стара Загора е създадена през 1978 г. Основната му дейност е производство на стоманени конструкции. От 1987 г. той преминава към производство на машини за хранителната, винарната и индустрията за производство на амбалажи, мулти-лифтови системи, контейнери, общи стоманени конструкции и т.н.


През 1997 г. фирма СТ "Дечко Колев - ИДА" купува 98% от акциите на акционерното дружество и сега фирмата е специализирана в:

  • Manufacture of unique heavy and light steel structures up to 1000 t/monthly in all the Group’s divisions. We do manufacture light steel constructions
  • Manufacture and assembly of lifting-transport facilities
  • Manufacture and repair of non-standard power equipment
  • Outsize structural details and facilities

Plant "Metalik" JSC Stara Zagora is situated on an area of 45 decares, 20 of which are covered manufacturing premises. The joint stock companys personnel are over 300 persons. As a part of the company are as well:

Металик АД Стара Загора е разположен на площ от 45 декара, 20 от които са покрити с производствени помещения